หน้าแรก > ภาคกลาง > พระนครศรีอยุธยา > อุทัย > ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน หมู่ที่ 4
การเดินทาง :  ถนนสายอุทัย-หนองแค

จำนวนผู้เข้าชม :89