จารึก ร.5

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จารึก ร.5
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บนเขาช่องตะโก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.13
longitude :  102.67
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บนเขา เขตพื้นที่หมู่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ถนนธนวิถี อ.ตาพระยา - โนนดินแดง

จำนวนผู้เข้าชม :334