หลักศิลาจารึก รัชการที่ 6

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลักศิลาจารึก รัชการที่ 6
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านตะกุดขอน หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุโลทยาน สถานที่ประทับพำนักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ในคราวที่ทรงเสด็จตรวจงานรถไฟ บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง :  ติดถนน ทางเข้าหมู่บ้านตะกุดขอน หมู่ 8

จำนวนผู้เข้าชม :463