ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่ หมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 สามารถพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดแวะพักการท่องเที่ยว
การเดินทาง :  เดินทางไปเส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 12 ถึงโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติแล้วเลี้ยวขวาประมาณ 2 กม. ก็จะถึงไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้เข้าชม :504