หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > ย่านตาขาว > ป่าชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ
ป่าชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.38
longitude :  99.60
รายละเอียด :  ป่าชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ เป็น 1 ใน 10 ป่าชายเลนชุมชนในจังหวัดตรัง มีเนื่้้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นพื้นที่ที่เคยผ่านการสัมปทานป่าไม้มาก่อน ส่วนที่เป็นป่าชายเลนชุมชนมีประมาณ 2,000 ไร่ สภาพป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ มีพันธ์ไม้ที่มีความโดดเด่นและหลากหลาย ยังเหลือไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น ไม้ตะบูน ไม้โกงกาง ไม้ปีปี (แสมทะเล) พันธุ์หลายชนิดเป็นสมุนไพร นอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้่ำหลายชนิด เช่น นาก ลิง ค่าง บ่าง กระรอก เสือปลา งู นกนานาชนิด บางครั้งก็พบปลาโลมาว่ายเวียนมาหาอาหาร ป่าชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 ถนนสายตรัง- ปะเหลียน ทางหลวงหมายเลข 404

จำนวนผู้เข้าชม :401