บึงบ้านหาญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงบ้านหาญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.21
longitude :  101.77
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
การเดินทาง :  มาได้ทั้งเส้นทางด่านขุนทดหนองสรวงและเส้นทางสีคิ้ว-ชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :530