วัดเกาะแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.43
longitude :  103.54
รายละเอียด :  เจดีย์เกาะแก้วรัตนะมงคล
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท หมายเลข อจ 3010 (บ้านโคกสะอาด-บ้านหนองสามสี)

จำนวนผู้เข้าชม :490