ล่องแพพะโต๊ะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องแพพะโต๊ะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ลำน้ำพะโต๊ะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ล่องแพในลำน้ำพะโต๊ะ เทศกาลล่องแพในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
การเดินทาง :  ถนนหลังสวน - ราชกรูด

จำนวนผู้เข้าชม :300