วัดคลองโมง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลองโมง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.องครักษ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคลองโมง อยู่ที่หมู่ 2 ตำบลองครักษ์
การเดินทาง :  สอบถามทาง 035422055

จำนวนผู้เข้าชม :350