วัดองครักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดองครักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.องครักษ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดองครักษ์ พระครูอุดมอรรถโกศล เจ้าอาวาสวัดองครักษ์องค์ปัจจุบัน วัดนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 (ปีมะเส็ง) หลวงพ่อม่วง (วัดปากคลองบางยี่หน)ส่งอาจารย์เทียน มาสร้างกุฎิ 1 หลังที่โคกเก่า จึงเรียกว่า วัดโคก เปลี่ยนชื่อเป็นวัดองครักษ์สมัยรัชกาลที่ 5 ในพ.ศ.2487 พระอาจารย์อรรถมาเป็นเจ้าอาวาสเดิมชื่อ ? วัดโคก? (โคกอีแร้ง) สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด ประมาณว่า สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (150 ถึง 200 ปี) ไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้าง วัดองครักษ์ตั้งอยู่ ณ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ? ริมคลองบางยี่หน? ซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากแม่น้ำท่าจีน จากตัวเมืองสุพรรณบุรี จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า เดิมพื้นที่ทำการสร้างวัดนั้นเป็นที่ดอน (โคก) พื้นที่ไม่มากนักที่จะทำการสร้างวัด ชาวบ้านจากที่อื่นได้มารวมตัวกันมากจนกลายเป็นหมู่บ้าน จึงได้สร้างวัดขึ้นมา ตระกูลของปู่หรือย่ามอญเป็นผู้ถวายที่ดิน นายปลอด นางเรียน เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างอุโบสถหลังใหญ่วัดโคก ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ? วัดองครักษ์? เมื่อ พ.ศ. ใดไม่แน่ชัดมีผู้บอกเล่ามาว่าในคราวหนึ่งปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ได้เสด็จมาทางชลมารคผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีนได้ผ่านวัดองครักษ์และได้ทรงประทับค้างพักแรมที่พลับพลาบ้านหัวเลนซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านอ้ายโพลก (บ้านหงษ์)
การเดินทาง :  สอบถามทาง 035422055

จำนวนผู้เข้าชม :251