กุลญาเบญจรงค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กุลญาเบญจรงค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 หมู่บ้านกระทุ่มทอง ตำบลองครักษ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กุลญาเบญจรงค์ ตั้งอยู่ที่ 141 /1 หมู่ 5 หมู่บ้านกระทุ่มทอง ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่เขียนลวดลายถ้วย ชามเบญจรงค์
การเดินทาง :  สอบถามทาง โทร. (035)305970,(081-8800647)

จำนวนผู้เข้าชม :331