วัดโคกพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโคกพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่ประชาชนตำบลโพกรวมให้ความเคารพนับถือ
การเดินทาง :  เดินทางเข้าสู่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม

จำนวนผู้เข้าชม :415