วัดบ้านน้อยท่าทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านน้อยท่าทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าทอง หมู่ที่ 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  17.00
longitude :  100.20
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิื
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถประจำทาง สาย พิษณุโลก - เซิงหวาย รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ทางหลวงสาย 1275

จำนวนผู้เข้าชม :386