ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านหนองหลักศิลา ต.เสิงสาง องเสิงสาง จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชุมชน ซึ่งสภาพเป็นภูเขาทั้งลูก มีพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ ในอดีตเคยถูกชาวบ้านบุกรุกจนมีสภาพป่าเสื่อมโทรม (เขาหัวโล้น) ในปัจจุบันชาวบ้านหนองหลักศิลา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา อบต.เสิงสาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ร่วมกับอนุรักษ์ฟื้นฟูจนผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วย พืชสมุนไพร ,เห็ดป่า ,ผักหวาน,ไขมดแดง ฯลฯ
การเดินทาง :  เดินทางออกจากจังหวัดนครราชสีมา ทางเสน้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 (เสิงสาง - ครบุรี) ประมาณ 80 ก.ม. ถึงสามแยกป้อมยามสระประทีป แยกขวาเข้าสู่หมู่บ้านหนองหลักศิลา

จำนวนผู้เข้าชม :74