หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > กงไกรลาศ > เขตอนุรักษ์พ่อแม่พันธ์ปลาเชิงท่องเที่่ยว
เขตอนุรักษ์พ่อแม่พันธ์ปลาเชิงท่องเที่่ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตอนุรักษ์พ่อแม่พันธ์ปลาเชิงท่องเที่่ยว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  วัดคลองตะเข้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศาลาริมแม่น้ำยมสายเก่า สำหรับชมและให้อาหารพันธุ์ปลา
การเดินทาง :  วัดคลองตะเข้ ม.5 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

จำนวนผู้เข้าชม :127