ดอยสถิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยสถิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ตำบลคลองปราบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนสมุนไพรดอยสถิต
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :344