เขาพระบาทน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพระบาทน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2,4 ตำบลท่าตูม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสายพุแค-แก่งคอย สายทุ่งแซง-พระบาทน้อย

จำนวนผู้เข้าชม :383