ภูเขาเจียก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูเขาเจียก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  100.05
รายละเอียด :  ภูเขาเจียก เป็นสัญลักษณ์ของตำบลเขาเจียก ตั้งอยู่ใจกลางค่อนไปทางด้านทิศใต้ของตำบลเขาเจียก ห่างจากศาลากลางของจังหวัดพัทลุงไปทางด้านทิศตะวันตก ระยะทาง 6 กิโลเมตรเศษ มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีถ้ำพระตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางด้านทิศเหนือ เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณสถานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของพื้นที่
การเดินทาง :  จากเส้นทางรถยนต์สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เข้าสู่ถนนสายเขาเจียก-โคกม่วง ระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ เป็นที่ตั้งของภูเขาเจียก บริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชนอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม :566