หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > วังมัจฉาท่าน้ำวัดเขาเจียก
วังมัจฉาท่าน้ำวัดเขาเจียก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังมัจฉาท่าน้ำวัดเขาเจียก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  100.04
รายละเอียด :  วังมัจฉาท่าน้ำวัดเขาเจียก ตั้งอยู่บริเวณวัดเขาเจียกทางด้านทิศตะวันออก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ มีการปล่อยปลานานาชนิดเพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อาทิ กิจกรรมลอยกระทง การแข่งขันกีฬาทางน้ำ เป็นต้น
การเดินทาง :  จากเส้นทางรถยนต์สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เข้าสู่ถนนสายเขาเจียก-โคกม่วง ระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ เป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชน บริเวณวัดเขาเจียกด้านทิศตะวันออกมีท่าน้ำ เรียกว่า "วังมัจฉาท่าน้ำวัดเขาเจียก"

จำนวนผู้เข้าชม :572