หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสงคราม > เมืองสมุทรสงคราม > รอยพระพุทธบาทวัดคู้สนามจันทร์
รอยพระพุทธบาทวัดคู้สนามจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาทวัดคู้สนามจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดคู้สนามจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034717260
latitude :  13.43
longitude :  99.99
รายละเอียด :  วัดคู้สนามจันทร์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2319 เป็นวัดเก่าแก่เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่ในวัด เช่น พระพุทธรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสเคารพสักการะของราษฎรโดยทั่วไป ปละมีรอยพระพุทธบาทสี่รอยขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารที่มีความสวยงาม หาชมได้ยากนักโบราณคดีจากต่างประเทศได้มาสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2515 และปี พ.ศ. 2536 ได้คำนวณความเก่าแก่ของรอยพระพุทธบาทจำลองและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังว่าสร้างมาประมาณ 400ร้อยกว่าปี ซึ่งทางวัดได้ทำการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติอันส้ำค่าของชาติ นับแต่พระครูสุวิมลสมุทรกิจ (บุญชู ยโสธโร) ได้รัยการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดคู้สนามจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ได้พัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าด้านถาวรวัตถุและด้านการศาสนา เพื่อเป็นที่พึ่งด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8.5 เมตร ยาว 16 เมตร การบริหารและการปกคลอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ 1 พระโต รูปที่ 2 พระเฟื่อง รูปที่3 พระชิ้น พ.ศ.2470-2476 รูปที่ 4 พระเจียม อชิโต พ.ศ. 2476-2518 รูปที่ 5 พระเพี้ยน ภททฺธมฺโม พ.ศ.2518-2529 รูปที่ 6 พระครูสุวิมลสมุทรกิจ พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางจากตลาดแม่กลอง มากลับรถบริเวณหน้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง บ้านปรก - คลองเขิน วัดอยู่ติดกับสถานีอนามัยบ้านปรก

จำนวนผู้เข้าชม :124