หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เกาะกูด > น้ำตกห้วงน้ำเขียว
น้ำตกห้วงน้ำเขียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วงน้ำเขียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เส้นทางสายนี้จะมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของ อ.เกาะกูดมาก เนื่องจาก 2 ข้างทางจะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 500 ปี เช่น ต้นมะค่ายักษ์ และต้นไทรใหญ่ โดยต้องใช้คนโอบกว่า 10 คน นอกจากนี้แล้ว ก็มีต้นไม้อายุ 30-40 ปีอีกว่า 10 ชนิด ยืนตระหง่านอยู่ให้เห็นกันตลอดเส้นทาง และที่ปลายทางของถนนสายนี้ คือน้ำตกห้วงน้ำเขียว ซึ่งเป้นธารน้ำตกและแอ่งน้ำขนาดใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 4กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างเส้นทางมีพันธุ์ไม้ต่างหลากหลายชนิด

จำนวนผู้เข้าชม :619