หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > ลี้ > พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0657349427
latitude :  17.74
longitude :  98.95
รายละเอียด :  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใกล้วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งได้จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า ภายในพระมหาเจดีย์ได้บรรจุพระพุทธรูป จำนวน 84,000 องค์ เมื่อปี 2549 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้เสด็จมายกยอดฉัตรทองคำ บนยอดพระมหาเจดีย์ ปัจจุบันที่มีประชาชนทั่วทุกสารทิศ ได้เดินทางมาสักการบูชาโดยตลอด นับว่าเป็นบุญของชาวตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะสร้างมหาธาตุเจดีย์ หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาได้พบมูลโคขององค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงมาใช้ชาติเป็นพระโพธิสัตว์และมูลโคนี้ก็ได้กลายสภาพเป็นพระบรมธาตุจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ธาตุครอบทับสถานที่แห่งนี้ไว้ ด้วยเกรงว่าต่อไปในภายหน้า หากไม่ทำอะไร สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คงจะมีชาวบ้านมาสร้างเรือนทับด้วยเพราะความไม่รู้ ที่มาแห่งนามพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามพระมหาเจดีย์นี้ว่า พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พุทธเจดีย์พระเจ้าห้าพระองค์ สิ่งสักการะแทนองค์พระศาสดาทั้งห้าของภัทรกัป สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางพุทธศาสนา ออกแบบริเริ่มให้มีการก่อสร้างโดยหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา เป็นศิลปะล้านนาแห่งแรกที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ โดยกำหนดให้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลางและมีพระเจดีย์องค์เล็กอยู่เป็นบริวารล้อมรอบอยู่ 48 องค์ ตามแบบพระสถูปเจดีย์ศิลปะลังกา ความหมายของพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ตรงกลาง เป็นพระเจดีย์ประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมีย พระเจดีย์องค์เล็กเป็นเจดีย์ประจำปีเกิด 10 ปีนักษัตร พระเจดีย์องค์เล็ก 28 องค์ หมายถึงพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่ล่วงมาแล้ว พระเจดีย์องค์เล็กที่เหลือ 10 องค์ พระพุทธเจ้า 10 องค์ ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต ขนาดขององค์พระมหาเจดีย์ สร้างบนเนื้อที่ 6 ไร่ โดยส่วนฐานมีความกว้าง 40 x 40 เมตร ความสูงขององค์พระมหาเจดีย์ โดยวัดจากพื้นถึงบัวยอดฉัตร 71 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย จากตัวอำเภอลี้มุ่งสู่ถนนสาย 106 ทางไปอำเภอเถิน จังหวัดหวัดลำปาง ถึงสามแยกบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาลี้ จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้ามีอนุสาวรีย์หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาตั้งอยู่ เชื่อมต่อเส้นทางหมายเลข ลพ 4027 ระยะทางเข้าสู่ชุมชนพระบาทห้วยต้มประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :411