ราชพฤษ์รีสอร์ท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ราชพฤษ์รีสอร์ท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่จัดบริการสำหรับพักผ่อนและจัดประชุมสัมมนา รองรับนักท่องเที่ยว และบุคคลโดยทั่วไป
การเดินทาง :  จากเพชรบูรณ์-แยกนางั่ว-เขาค้อ ผ่านต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :499