วัดมงคลรัตนคีรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมงคลรัตนคีรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นประเพณีตักบาตรเทโวจากยอดเขามงคลรัตนคีรีโดยจัดประเพณีหลังจากออกพรรษา 1 วัน
การเดินทาง :  เส้นทางการเดินทางจากจังหวัดอุทัยธานีใช้เส้นทางสาย 333 อุทัย-หนองฉาง ระยะทางประมาณ 13 กม. แยกบ้านหนองโสน ระยะทางประมาณ 5 กม.ถึงวัดมงคลรัตนคีรี

จำนวนผู้เข้าชม :561