วัดศิริธาดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศิริธาดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาเตา หมู่ที่ 3 ตำบลริม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054718851
latitude :  19.11
longitude :  100.80
รายละเอียด :  วัดศิริธาดา ตั้งอยู่หมู่บ้านนาเตา หมู่ที่ 3 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอท่าวังผา ซึงองค์พระประธานเป็นปางไสยยาสน์ หน้าวัดเป็นแม่น้ำน่าน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันเรือยาวเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันออกพรรษา
การเดินทาง :  เดินทางมาทางทิศเหนือจากอำเภอเมืองน่าน ตามถนนน่าน - ทุ่งช้าง มาถึงหน้าโรงพยาบาลท่าวังผาแล้วเลี้ยงซ้าย มาถึงสะพานท่าวังผาพัฒนา แล้วเลี้ยวขวามาตามถนนสบสาย - เชียงแล ถึงบ้านนาเตา ก็จะถึงวัดศิริธาดา และห่างจากอำเภอเมืองน่าน ประมาณ 43 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :450