วัดหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054718851
latitude :  19.12
longitude :  100.80
รายละเอียด :  วัดหลวง (วัดเชียงแล)ตั้งอยู่บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์หลายพิธี
การเดินทาง :  มาตามถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง เลี้ยวซ้ายตรงหน้าโรงพยาบาลท่าวังผา จนถึงสะพานท่าวังผาแล้วเลี้ยวขวา มาตามถนนสาย สบสาย - เชียงแล จนถึงบ้านเชียงแล 1

จำนวนผู้เข้าชม :431