หน้าแรก > ภาคกลาง > กาญจนบุรี > เลาขวัญ > อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองไม้หัก หมู่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034-510961
latitude :  14.63
longitude :  99.62
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่ในเขตติตต่อกับตำบลทุ่งกระบ่ำ
การเดินทาง :  แยกจากถนนสายหนองรี - บ่อยาง เข้าไปทางลูกรัง ระยะทาง 14 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :118