ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ที ๕๙ หมู่๔ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๘๖๑.๕ ไร่ จัดตั้งชึ้นเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ โดยรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯถวายการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้รัฐบาลจัดการที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ มีที่ทำมาหากินตามอัตภาพ เพื่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพขึ้นอีกแห่งหนึ่ง น้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ รวมทั้งหน่วยราชการต่างๆได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯมาอย่างต่อเนื่่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๗
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนตะวันตก) จากแยกทางหลวง 345 (อำเภอบางบัวทอง) ซึ่งมาได้จาก จังหวัดสุพรรณบุรี ? ตลิ่งชัน หรือปทุมธานี ผ่านแยกต่างระดับสามโคก ? ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ? เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า ? เดินรถตรงจนถึงศูนย์ฯ สามารถนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 838 (รังสิต-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) จาก ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธินตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. หรือ รถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2936 2852-66 สถานีขนส่งอยุธยา โทร.0 3533 5304 บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490

จำนวนผู้เข้าชม :427