วัดเวฬุวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเวฬุวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดเวฬุวัน 58 หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.71
longitude :  103.57
รายละเอียด :  วัดเวฬุวัน
การเดินทาง :  ห่างจาก

จำนวนผู้เข้าชม :395