หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > เมืองศรีสะเกษ > สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ถ.เลี่ยง อ.เมืองศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ 33000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.09
longitude :  104.33
รายละเอียด :  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงได้ก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเป็น การแสดงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ทรงสร้างความร่มเย็นความ ผาสุข ความสมานฉันท์ให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยภายในสวนจะมีศาลาเฉลิมพระเกียรติ ทรงแปดเหลี่ยม 1 หลัง ลานเอนกประสงค์ ซึ่งทุกปีจะใช้สำหรับจัดงานประเพณีลอยกระทง มีสวนสมุนไพร อุปกรณ์ออกกำลังกาย สวนสาธารณะที่ตกแต่งสวยงาม มีเรือถีบสำหรับประชาชนไว้พักผ่อน มีห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา และยังได้ก่อสร้างศูนย์ศิลปะอารยธรรมสี่เผ่าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
การเดินทาง :  จากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางตะวันออก เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน เทพา 750 ม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน ขุขันธ์ 2.8 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 226 850 ม. เลี้ยวขวา ปลายทางจะอยู่ทางขวา 120 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :866