วัดป่าภูทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 บ้านภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :352