หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > เหมืองมหัศจรรย์
เหมืองมหัศจรรย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เหมืองมหัศจรรย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ป่าชุมชน บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.09
longitude :  100.82
รายละเอียด :  เป็นป่าชุมชนที่ยังคงความสมบูรณ์ของสภาพป่า อยู่ในบริวเณพื้นที่บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เหมาะแก่การเดินป่าเพื่อศึกษาและชื่นชมธรรมชาติ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว มีพระธาตุศรีบรรพต ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์ จะมีการจัดงานประเพรีสักการะพระธาตุขึ้นทุกปี และเส้นทางเดินชมป่านั้น จะเป็นทางเดินทาง กว้าง 1 เมตร เป็นถนนคอนกรีต สลับกับ ทางลูกรัง เป็นบางช่วง และมีศาลาหกเหลี่ยมไว้พักเหนื่อยถึง 3 แห่ง และในอนาคต จะมีการก่อสร้างศาลาชมวิวพระธาตุ หอคอยเฝ้าระวัง 2 แห่ง และระเบียงชมวิวป่าและลำห้วย พร้อมกับมี เรือคนู และ จักรยานน้ำปั่น ไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อชื่นชมและพักผ่อนกับสายน้ำในลำห้วย พร้อมชมนก ปลา พันธ์ไม้ต่างๆ และอีกสิ่งที่น่าประทับใจคือ ลำเหมืองมหัศจรรย์ ซึ่งที่มาของความมหัศจรรย์คือ ในสมัยอดีตกาลการขุดเจาะลำเหมืองใช้แรงงานคนและเครื่องมือขุดเจาะทางการเกษตรและเครื่องมือพื้นบ้านเท่าที่หาได้ โดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลเหมือนสมัยปัจจุบัน ทำการขุดเจาะผ่านชั้นหินด้วยความมานะ อุตสาหะ ของบรรพบุรุษ เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรของคนในชุมชน นั้นจึงเป็นที่
การเดินทาง :  ในการเดินทาง จาก อ.เมืองน่าน มายัง อ.ท่าวังผา 39 กม. และจากตลาดสด อ.ท่าวังผา มายังเหมืองมหัศจรรย์ ประมาณ 1 กม. เหมืองมหัศจรรย์ จะมีทางเข้าตรงสะพานข้ามลำน้ำย่างซึ่งติดกับโรงพยาบาลท่าวังผา ซ้ายมือหากจะเดินทางไปตัว อ.เมืองน่าน ขวามือ หากเดินทางจาก อ.เมืองน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :441