ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเทพาตัดกับถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.12
longitude :  104.32
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเทพาตัดกับถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงเล็กน้อย เดิมศาลหลักเมืองมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ต่อมา พ.ศ. 2529 ทางจังหวัดจึงได้ก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมยกฐานสูง หลังคาทรงไทยจตุรมุข กรุด้วยหินอ่อนและกระจกสีอย่างงดงาม จั่วหน้าด้านทิศใต้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ "กาญจนาภิเษก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ลักษณะเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ นับเป็นศาลหลักเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530
การเดินทาง :  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :858