วัดนาพรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนาพรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ตำบลนาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งโบราณสถาน มีโบสก์เก่าโบราณ และวิหารที่ีศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  ถนนหาดเจ้าสำราญ

จำนวนผู้เข้าชม :559