วัดพระธาตุดอยกองมู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยกองมู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ดอยกองมู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีเจดีย์ตั้งอยู่ ๒ องค์ ภายในเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือเดิน

จำนวนผู้เข้าชม :465