หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > เมืองศรีสะเกษ > พระธาตุเรืองรอง (วัดบ้านสร้างเรือง)
พระธาตุเรืองรอง (วัดบ้านสร้างเรือง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุเรืองรอง (วัดบ้านสร้างเรือง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  พระธาตุเรืองรอง (วัดบ้านสร้างเรือง) ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.17
longitude :  104.30
รายละเอียด :  พระธาตุเรืองรอง (วัดบ้านสร้างเรือง) เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้า ปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-ราษีไศล) วัดบ้านสร้างเรือง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา ซึ่งเป็นชาวบ้านสร้างเรืองโดย กำเนิด จนได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสี เมื่อปี พ.ศ. 2520 ต่อมาหลวงปู่ธัมมา ได้เล็งเห็นว่าในภูมิภาคอีสาน ใต้ไม่มีพระธาตุให้ชาวบ้านสักการบูชา จึงได้ริเริ่มสร้างพระธาตุขึ้นในปี พ.ศ. 2525 พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้านสี่เผ่า ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2524 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา มีความสูง 49 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 30 เมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการนิทานพื้นบ้าน ความเป็นมาต่างๆ และฮีต 12 คลอง 14 ชั้นที่ 2 จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย คือ ส่วย เขมร ลาว เยอ ชั้นที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ชั้นที่ 4 เป็นจุดพักผ่อน ชั้นที่ 5 เป็นที่ปฏิบัติธรรม สมาธิ ชั้นที่ 6 ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ (เส้นผม) ของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้อีกด้วย รูปปั้นแสดงฮีต 12 คลอง 14 บริเวณชั้น 1 บริเวณโดยรอบพระธาตุเรืองรองก็มีการตกแต่งพื้นที่โดยการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม และแบบ จำลองปูนปั้นประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญของชาวอีสาน รวมทั้งมีการจัดสถานที่สำหรับการร่วมทำบุญโดยการ บริจาค บูชาวัตถุมงคล และจำหน่ายของที่ระลึก รายได้ทั้งหมดจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพระธาตุเรือง รองต่อไป
การเดินทาง :  จากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางตะวันตก ไปตามถนน เทพา เข้าสู่ถนน กสิกรรม 1.0 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 2373 3.5 กม. เลี้ยวขวา 2.4 กม. วัดบ้านสร้างเรือง (พระธาตุเรืองรอง) ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :711