วัดโพธิเศรษฐี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิเศรษฐี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.84
longitude :  100.08
รายละเอียด :  *-ประวัติ *- หลวงพ่อจืด นิมมฺโล สวนปฏิบัติธรรมโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม เป็นเกจิอาจารย์ร่วมสมัยระดับแนวหน้าของประเทศในยุคปัจจุบัน ท่าานเชี่ยวชาญพุทธคมสืบทอดสายวิชามาจากครูบาจารย์หลายรูป(อาทิ เป็นศิษย์เอก หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา,สืบสานวิชาของหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เป็นต้น) มีดีหลายอย่างด้วยคุณธรรมนา นัปการ ด้วยวิริยะ อุตสาหะสูงส่งด้วยศิลาวัตรอันงดงาม ในการประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อจืดที่ท่านได้จรรโลง และสรรค์ สร้างแต่สิ่งดีๆ มีมงคลให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาก่อให้เกิดพลังศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ และสวัสดีมงคลทุกๆ คนส่งเสริมให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตามโบราณจารย์ท่านสั่งสอนอบรมเอาไว้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามสร้างด้วยเจตนาอันดีงามเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้กำลังเจริญด้วยอำนาจวาสนาแห่งบุญญาบารมีอันล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นของผู้มีบุญสูง มีอนุภาพมากหากมีโอกาสให้รีบไขว่คว้ามาไว้ในชีวิตของตน บารมีของท่านผู้สร้างจะแผ่อนุภาพอันยิ่งใหญ่ ให้บังเกิดสิ่งดีๆ แก่ผู้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วย สาเหตุนี้เองจึงทำให้หลวงพ่อจืดท่านโด่งดังในด้านวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะบุญฤทธิ์อิทธิบารมีความเป็นผู้ทรงมหาเวทย์มหาอาคมแก่กล้าพลังจิตพลังฤทธิ์ที่ดลบันดาลผลถึงลูกศิษย์ลูกหา
การเดินทาง :  จากกทม. ถ.เพชรเกษมผ่านเทคนิคนครปฐม ข้ามสะพานลอยเข้าเมืองนครปฐม ช่องกลับรถที่ 2 เลี้ยวขวาแล้ววิ่งข้ามทางรถไฟ ให้เลี้ยวซ้ายแยกที่ 2 กองพันฝึก สุนัขตามป้ายไป ดอนตูม - วัดตาก้อง เลยวงเวียนเล็กไปไม่เกิน 2 กม. สังเกตแยก ขวามือจะมีป้ายบอก วิ่งตรงไปอย่างเดียวสำนักสงฆ์อยู่ขวามือ ป้ายเล็กๆเขียนว่า สำนักสงฆ์โพธิเศรษฐี ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม เบอร์โทรสำนักสงฆ์086-1695540, 089-5015991

จำนวนผู้เข้าชม :442