หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > เมืองนครปฐม > ศาลเทพเจ้ากวนอู (ตงหลีตึ๊ง) นครปฐม
ศาลเทพเจ้ากวนอู (ตงหลีตึ๊ง) นครปฐม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเทพเจ้ากวนอู (ตงหลีตึ๊ง) นครปฐม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  19/1 หมู่ที่2 บ้านหนองจอก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.84
longitude :  100.08
รายละเอียด :  เมื่อประมาณกว่า 26 ปีเศษมาแล้ว (พ.ศ.2526) ได้มีบุคคลคนหนึ่งเกิดนิมิตผันว่าบริเวณบ้านหนองจอก (บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าในปัจจุบัน) องค์เทพเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ประทับร่างทรงเพื่อโปรดมวลมนุษย์ในเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพ หน้าที่การงาน อาชีพต่าง ๆ และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือโปรดมวลมนุษย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2526 องค์เทพเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์มาประทับทรงร่าง นายปรีชา แซ่จิว ซึ่งเป็นปุตุชนธรรมดาสามัญอาชีพช่างเครื่องรถยนต์และมีพื้นเพอยู่บริเวณบ้านหนองจอก จึงได้ทราบว่าองค์เทพเจ้าที่เสด็จลงมาประทับทรงก็คือองค์เทพเจ้าเตียวฮุย (ซากง) ซึ่งเป็นน้องร่วมน้ำสาบานองค์เล็กในเทพเจ้า 3 พระองค์ (เทพเจ้าเล่าปี่ ? เทพเจ้ากวนอู ? เทพเจ้าเตียวฮุย) ตามตำนานประวัติศาสตร์จีนเรื่อง ?สามกก? ในอดีตประมาณ 1,800 ปีเศษผ่านมาแล้ว นายปรีชา แซ่จิว มีความยากลำบากมากในขณะนั้น ต้องมารับภาระเป็นร่างทรงองค์เทพเจ้าอีก แต่ในส่วนลึกของจิตใจก็มีความศรัทธา มีความยินดี เต็มใจรับใช้องค์เทพเจ้า และตั้งปณิธานในใจว่าวันหนึ่งข้างหน้าจักต้องสร้างศาลเจ้าให้สำเร็จตามคำบัญชาจากองค์เทพเจ้าเตียวฮุย จึงได้รวบรวมทรัพย์สินเงินทองส่วนตัว (ซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก) สร้างศาลเล็ก ๆ เป็นหลังมุงจากใช้เป็นสถานที่ประทับทรง และพยายามพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยพัฒนาระบบไฟฟ้า ถนนหนทางสัญจรเข้าไปยังศาลเจ้าให้สะดวกขึ้น เจริญขึ้นดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การสร้างศาลเทพเจ้ากวนอู เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2529 ปีขาล ก็ได้ฤกษ์สร้างศาลเจ้าดังจิตศรัทธาของสาธุชนทั่วไปและศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย การสร้างศาลเจ้าก็ได้สำเร็จลุล่วงภายในเวลา 6 ปี และได้ทำพิธีเปิดศาลเมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2535 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า องค์เทพเจ้าเตียวฮุยได้เสด็จลงจากสวรรค์มาประทับร่างทรงเพื่อโปรดมวลมนุษย์ในเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ สาธุชนบางท่านไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ หลายแห่งเป็นเวลานานนับเดือนหรือเป็นแรมปีก็รักษาไม่หาย หรือตรวจพบสมฎฐานของโรคว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ เมื่อไปพบองค์เทพเจ้าเตียวฮุยก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึงเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนโดยทั่วๆ ไป บางท่านก็ฝากตัวเป็นศิษยานุศิษย์
การเดินทาง :  หมู่ที่2 บ้านหนองจอก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม

จำนวนผู้เข้าชม :397