วัดวิสุทธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวิสุทธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่4 หมู่ 4 บ้านบางสีคต ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ความเป็นมา วัดวิสุทธาราม ได้สร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2320 เดิมวัดนี้มีมะปากำนันสามีเม้ยโหนด เป็นผู้มอบที่ดินและเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด ต่อมาจนกระทั่งกรุงธนบุรีได้มีชาวบ้านรามัญหนีมาจากกรุงหงสาวดี เพราะพม่าไดเเข้ายึดกรุงไวได้ สถนาที่สร้างวัดเป็นคุ้งน้ำเซาะตลิ่งพังลงไม่สามารถตั้งวัดได้ ทางนางแพ ไม่ทราบนามสกุล ได้ย้ายวัดมาจาดที่เดิมขึ้นมาสร้างใหม่ในปี พ.ศ.2410 วัดนี้ได้สร้างมานานพอสมควร วัดวิสุทธารามมีชื่อเดิมว่า "วัดบางสีคต" ต่อมาสมัย นายอำเภอสมัครจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดวิสุทธาราม" จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอเมืองสมุทรสาคร มาตามถนนพระรามสอง (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 33+500 ม. บริเวณทางเข้าติดปั้มน้ำมัน ปตท. เลี้ยวซ้ายเข้าถนน คศล. ตลอดสาย ระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร จนถึงหน้าวัดวิสุทธาราม เขตหมู่ที่ 4

จำนวนผู้เข้าชม :521