ถ้ำทองดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำทองดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ช้างขวา อ.กายจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ค้นพบโดยชาวบ้านหมู่ที่ 1 ซึ่งออกไปเลี้ยงสัตว์ ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยหลายห้อง
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :427