เขากุมแป

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขากุมแป
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาโดยร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้าง พระพุทธรูป ชื่อ พระพุทธปุรุราชรัวสรรค์ ความสูงของภูเขาประมาณ 2 กิโลเมตร
การเดินทาง :  รถยนต์ , เดินขึ้นไปบนเขา

จำนวนผู้เข้าชม :348