ใบเสมาเก่าแก่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ใบเสมาเก่าแก่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านห้วยสนามทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.66
longitude :  101.74
รายละเอียด :  ใบเสมาเก่าแก่ เป็นใบเสมาหิน ที่มีขนาดใหญ่มาก มีอายุราว 800 ปี ปัจจุบันเก็บไว้ที่วัดบ้านห้วยสนามทราย หมู่ที่ 6 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
การเดินทาง :  ใบเสมาเก่าแก่ เป็นใบเสมาหิน ที่มีขนาดใหญ่มาก มีอายุราว 800 ปี ปัจจุบันเก็บไว้ที่วัดบ้านห้วยสนามทราย หมู่ที่ 6 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :410