หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > ลี้ > บ้านน้ำบ่อน้อย
บ้านน้ำบ่อน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านน้ำบ่อน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 21 บ้านศรีเวียงชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0657349427
latitude :  17.74
longitude :  98.95
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 21 บ้านศรีเวียงชัย เป็นชุมชนโบราณที่มีการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวเขาเผ่าปากะญอแบบดั้งเดิมด้วยความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย บ้านที่อยู่อาศัยจะสร้างด้วยเรือนผูกไม้ไผ่ ไม่มีไฟฟ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีอาชีพทำการเกษตร ปลูกข้าวโพดและรับจ้างทั่วไป หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว จะมีการทอผ้า โดยย้อมสีจากธรรมชาติ โดยปลูกเองในพื้นที่ใกล้บ้าน เช่น คราม ขมิ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจักสานไม้ไผ่ ตีมีด และทำสร้อยกะลา จากมะพร้าว ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เดิมเป็นเมืองลับแล และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีขนาดเล็กมาก ลึกประมาณ 1 ศอก ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยบริเวณรอบบ่อและก้นบ่อจะเป็นศิลาแลง แต่มีความแปลกที่ในบ่อจะมีน้ำใส สะอาด ซึมออกมาทั้งปี ไม่เคยเหือดแห้ง สามารถตักได้เพียงครั้งละ 1 แก้ว ซึ่งชาวปาเกอะญอ เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำมาดื่ม เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บและทำให้หายป่วยได้ หรือเวลาที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ชาวบ้านก็จะขอฝนให้ตกได้ ดังนั้นหลวงปู่ฯ ได้สร้างอนุสรณ์สถานไว้ เพื่อให้คนได้มาสักการบูชา มีการปฏิบัติธรรม และที่สำคัญ คือสร้างไว้ เพื่อไม่ให้คนเมืองลับแลมาทำร้าย
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่บ้านน้ำบ่อน้อย จากตัวอำเภอลี้มุ่งสู่ถนนสาย 106 ทางไปอำเภอเถิน จังหวัดหวัดลำปาง ถึงสามแยกบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาลี้ จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้ามีอนุสาวรีย์หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาตั้งอยู่ เชื่อมต่อเส้นทางหมายเลข ลพ 4027 ระยะทางเข้าสู่ชุมชนพระบาทห้วยต้มประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :406