วัดบางกระเจ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางกระเจ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่่ 1 หมู่ที่ 6 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ความเป็นมา วัดบางกระเจ้านี้ ไม่มีหลักฐานชี่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด สันนิฐานว่าได้สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2337 สำหรับผู้ที่ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดก็ไม่ปรากฏชื่อ โดยมีพระสงฆ์ปกครองและปฏิบัติสังขรณ์ทำการบูรณะก่อสร้างต่อกันมา คิดแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 211 ปีเศษ มีพระสงฆ์เป็นจำนวนหลายรูปที่ทำการปกครอง วัดบางกระเจ้า มีที่ดินวัดเนื้อที่ จำนวน 18 ไร่ วัดนี้ตั้งขึ้นมาประมาณ 200 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.23765 ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปนั่งเป็นประธานในอุโบสถ ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด เป็ฯที่นับถือและศักดิ์สิทธิ์ชาวบัานเครารพบูากราบไว้เสมอมา
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอเมืองสมุทรสาครตามถนนพระราม 2 ถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 36+800 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน คศล.สายเฉลิมพระเกียรติ (สค.2041) ข้ามคลองสุนัขหอน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :551