หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > เสริมงาม > ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  197 ม.1 ต.ทุ่งงม อ.เสรมงาม จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.06
longitude :  99.15
รายละเอียด :  การบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ดำเนินการโดยองค์กรเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ ที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้คนในพื้นที่ ควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing)
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ ติดต่อได้ที่ คุณสวัสดิ์ ลาดปาละ

จำนวนผู้เข้าชม :500