วัดถ้ำผาขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำผาขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านโพนสว่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0422039865
latitude :  17.54
longitude :  101,915,107.00
รายละเอียด :  วัดถ้ำผาขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านโพนสว่าง เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมชุมชน และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันร่มรื่น สร้างเมื่อปี 2486 และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2554 เนื้อที่โดยประมาณ 180 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางเข้าถึงวัดถ้ำผาขาม

จำนวนผู้เข้าชม :361