เจดีย์วัดตะเฆ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์วัดตะเฆ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดตะเฆ่ ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.56
longitude :  100.80
รายละเอียด :  วัดตะเฆ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จากเอกสารทางประวัติศาสตร์และจากคำบอกเล่า วัดตะเฆ่สร้างสมัยอยุธยาเมื่อราว พ.ศ.2246 มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความเชื่อเฉพาะบุคคล อาทิ เชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดที่เชื้อพระวงศ์ได้จัดสร้างขึ้นโดยปรากฏเรียกเจดีย์เก่าแก่ว่าธรรมจินดามเหสี จึงได้เรียกวัดว่า"วัดธรรมจินดา"บ้างก็กล่าวว่าเดิมวัดนี้เคยมีตะเข้อยู่คู่หนึ่งต่อมาจึงเรียกกันว่า"วัดตะเฆ่"ซึ่งตะเข้หรือตะเฆ่ในที่นี้หมายถึงแม่แรงหรือเครื่องทุ่นแรงชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับลากของหนักส่วนชื่อวัดนอกเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไป โบราณสถานภายในวัดตะเฆ่ ปรากฏทรงเครื่อง 2 องค์ ตั้งบนฐานไพทีวางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออก ตะวันตก องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ ส่วนอีกองค์มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง นอกจากนี้ยังปรากฏเจดีย์บริวารขนาดเล็กตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกันอีกจำนวน 5 องค์ และมีกำแพงล้อมลอบฐานไพทีจากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ เจดีย์ทั้ง 2 องค์ เป็นเจดีย์ทรงเครื่องที่นิยมก่อสร้างกันในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งจะนิยมมากในช่วงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมัยรัชกาลที่ 3
การเดินทาง :  จากจังหวัดสระบุรี ใช้เส้นทางถนนลาดยาง(ทางหลวงหมายเลข 3041) ถึงทางแยกเข้าอำเภอหนองแซงตรงมาประมาณ(ทางหลวงชนบท 4042) 2,000 เมตร เลี้ยวขวาเข้าวัดตะเฆ่ประมาณ 400 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :351