วัดป่าพุทธธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าพุทธธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.93
longitude :  102.76
รายละเอียด :  เป็นแหล่งที่ค้นพบขอนไม้เก่าแก่ ขนาดใหญ่ (ขอนไม้เจ้าแม่ตะเคียนทอง)
การเดินทาง :  ห่างจาก อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :325