วัดหนองตะเคียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองตะเคียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.99
longitude :  104.42
รายละเอียด :  วัดหนองตะเคียน เป็นวัดที่สร้างตามแบบผสมผสานศิลปะ ขอม ? ล้านนา โดยช่างฝีมือ ระดับประเทศ ภาย ในพระอุโบสถประดิษฐานพระศรีอริยเมตตรัย บริเวณข้างพระอุโบสถมีลานพระพุทธรูปปางสมาธิ 28 องค์ เป็นแนวรูปสี่เหลี่ยม นอกจากนี้ยังประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาด้วย
การเดินทาง :  จากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางตะวันตก ไปตามถนน เทพา เข้าสู่ถนน กสิกรรม 190 ม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน กสิกรรม 550 ม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน วันลูกเสือ 1.0 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน ขุขันธ์ 2.0 กม. ขับต่อไปยัง เส้นทาง 221 12.9 กม. เลี้ยวซ้าย 4.2 กม. เลี้ยวซ้าย 60 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :692