บ้านขุนอำไพ พาณิชย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านขุนอำไพ พาณิชย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตึกขุนอำไพพาณิชย์ ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.11
longitude :  104.33
รายละเอียด :  ตึกนี้เป็นบ้านเก่าของขุนอำไพพาณิชย์(นายอินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ ได้สร้างตึกนี้เมื่อพ.ศ.2468 ฝีมือช่างชาวจีนและมอญ แต่ก็มี บันทึกว่าช่างเป็นชาวญวน ขุนอำไพพาณิชย์ไม่มีบุตรจึงได้ขอนางเฉลา ช.วรุณชัย หลายสาวมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและเป็นผู้รับมรดกในเวลาต่อมา อาคารขุนอำไพพาณิชย์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น สีครีม มีลายปูนปั้นและไม้ฉลุประดับอย่างสวยงาม ก่อเป็นอาคารแบบตึกแถว 2ชั้น 6 คูหา ทาสี ครีม ไม่มีรากฐาน ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นผนังหนา 6-8 นิ้ว ฉาบปูนจนหนาและใช้ความหนาของผนังตึกเป็นคานและเสา ปูนปั้นเหนือประตูและ หน้าต่างได้รับอิทธิพลจากคติโบราณของจีน ลวดลายไม้ฉลุเหนือประตูหน้าต่างงดงาม ซึ่งถือเป็นช่องระบายอากาศ ลักษณะเด่นของอาคารขุนอำไพพาณิชย์ คือมีลายปูนปั้นและไม้ฉลุทั้งทางด้านหน้าและหลัง ลวดลายส่วนใหญ่ ได้รับการบูรณะไว้ดี จนได้รับรางวัล ชนะเลิศโครงการดีเด่นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในเมืองเมื่อปีพ.ศ.2530 และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้เรียบร้อยแล้ว ตึก หลังนี้สร้างติดถนนตามรูปแบบอาคารพาณิชย์ ยาวถึง 6 ห้อง 24 เมตร กว้างมากถึง 10 เมตร ต้องยอมรับว่าเจ้าของได้ดูแลรักษาอาคารไว้ได้ในสภาพ ที่ดี ดูแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ชั้นบนเป็นห้องโถงโล่งทั้งชั้น มีตู้เก็บของเก่าประเภทเครื่องเงินวางอวดสายตา มีรูปขุนอำไพพาณิชย์ และมีแผ่นป้ายแสดงถึงเผ่าพันธุ์ที่สืบทอดต่อๆกัน มา คล้ายกับเป็นหอเกียรติยศของตระกูล พื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็ง
การเดินทาง :  จากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางตะวันออก ไปตามถนน เทพา เข้าสู่หลักเมือง 800 ม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน ขุขันธ์ 600 ม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ อุบลปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 260 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :622